سال تحصيلي 94 - 93 

آغاز سال تحصيلي


 

براي مشاهده عكس فعاليت هاي تابستاني مي توانيد به قسمت امكانات سايت/ آلبوم مراجعه فرماييد

 


 

دستاورد هاي فستيوال تابستاني زبان

  • پروژه هاي زير توسط دانش آموزان در قالب فايل متني ، اسلايد و فيلم تهيه شده است . با كليك روي هر پروژه مي توانيد آن را مشاهده و دانلود كنيد .

 

(تهيه شده توسط محمد اختياري)IPhone 6

(تهيه شده توسط فرجام اكبري)Memory

(تهيه شده توسط محمد علي نور الله پور)Myfather

(تهيه شده توسط فرجام اكبري)Mysister

  (تهيه شده توسط محمد عبدوست)Albert EINSTEIN

 

 

 

Mojtaba Jabari 

 

Mohammad Minaee

 

 

Mahdiyar Khakbaz

Mohammad Hossein Fotouhi

Aidin Maghsoudi

Mohamad Mahdi Adineh